301 redirect

301 редирект – Google променят отново правилата на играта

Новите правила, които Google реализира относно редиректите от типа 30Х, променят начина, по който това се отразява на класирането на страниците (Page Rank). Ето основните разлики в тези редиректи преди и след въвеждането на новите промени:

Стари SEO правила за редирект от типа “30Х”:

  • Създаването на редиректи 301 суммарно предава около 15%  от ранга на всички индексирани и в последствие пренасочени страници.
  • Редирект от типа 302 не предава Page Rank, тъй като характеризира временно пренасочване на страници към нов домейн, например.
  • При създаване на редирект на страници, защитени с протокола HTTPS, се предава PageRank, тъй като в много голяма степен това пренасочване се основава на редиректи от типа 301.

 

Нови правила за пренасочване от тип “3xx”:

Всички промени, които бяха направени от Google, са свързани основно с използването на протокола HTTPS вместо HTTP с цел по-голяма зашита на информацията в страниците, които се пренасочват.

 

Ето нагледно как промените в подхода на Google се отразяват в предаването на PageRank, при използването на редиректи от типа “3xx”:

 

Така възникват въпросите:

Използването на редирект 301 във всички случаи, не представлява ли опасност от загуба на трафик?

И отговора е НЕ. В идеалния случай отговора на сървъра, който е получил код за редирект 301, препраща потребителя на точно копие на новата страницата, която той търси. Единственото, което се сменя в случая е URL на страницата, което не води задължително до загуба на трафик. Но не всяко пренасочване е толкова безболезнено за Page Rank. Ако се направи логически несвързано пренасочване на страници, задължително ще доведе до наказание. Например ако се пренасочи страница посветена на творчеството на даден поет, към лендинг страница свързана с продажбата на продукт със сходно име.

Не отдавна Гленн Гейб потвърди, че Google може да възприеме страница със остаряло съдържание като «мека» грешка 404. Това означава, че пренасочването на такава страница не носи тежест в Page Rank и съответно в резултатите за търсене ще се класира като “незначителна”.

Дали използването на редирект 302 е по-добре от 301?

И отговора отново е НЕ! Неотдавна стана известно, че Google оценява пренасочване тип 302 (временно преместен) и пренасочване тип 301 (преместен за постоянно) като равнозначни. Това доведе масово до използването на редирект 302 вместо 301, което път от своя страна доведе до хаотично подреждане на страници в резултатите.

Въпреки, че Google възприема редиректи 302 и 301 като равнозначни, съществуват редица фактори, свързани с Page Rank, с които всеки SEO трябва да се съобрази при избора на редирект:

1. Несериозно е да се възприема, че използването на редиректи 301 и 302 е равнозначно във всички ситуации. Преди отговора на сървъра, при редирект 302 предаваше PageRank и то след значителен период от време, след прилагането на редиректа. Докато при използването на редитект 301, предаването на PageRank става след значително по-алък период от време след имплементирането му. Към момента няма точни данни след какъв период от време използването на редирект 302 започва да предава PageRank.

2. Освен това редирект HTTP 302 («временно преместен») е аст от уеб стандарт, който се използва и от други големи играчи в онлайн пространството като Baidu, Bing, DuckDuckGo и социални платформи като Facebook, Twitter, което не бива да се забравя напълно.

Какво казва Rand Fishkin по темата:

Възможно ли е да се съхрани целия натрупан трафик, ако се пренасочи сайта към безопасния протокол HTTPS?

Возможно е. Google се стреми всички сайтове да започнат да използват HTTPS протокола. Основния проблем се заключава в това, че използването на редирект 301 загубва 15% от натрупания преди пренасочването трафик.