301 redirect

301 редирект – Google променят отново правилата на играта

Новите правила, които Google реализира относно редиректите от типа 30Х, променят начина, по който това се отразява на класирането на страниците (Page Rank). Ето основните разлики в тези редиректи преди и след въвеждането на новите промени:

Стари SEO правила за редирект от типа “30Х”:

 • Създаването на редиректи 301 суммарно предава около 15%  от ранга на всички индексирани и в последствие пренасочени страници.
 • Редирект от типа 302 не предава Page Rank, тъй като характеризира временно пренасочване на страници към нов домейн, например.
 • При създаване на редирект на страници, защитени с протокола HTTPS, се предава PageRank, тъй като в много голяма степен това пренасочване се основава на редиректи от типа 301.

 

Нови правила за пренасочване от тип “3xx”:

Всички промени, които бяха направени от Google, са свързани основно с използването на протокола HTTPS вместо HTTP с цел по-голяма зашита на информацията в страниците, които се пренасочват.

 

Ето нагледно как промените в подхода на Google се отразяват в предаването на PageRank, при използването на редиректи от типа “3xx”:

 

Така възникват въпросите:

Използването на редирект 301 във всички случаи, не представлява ли опасност от загуба на трафик?

И отговора е НЕ. В идеалния случай отговора на сървъра, който е получил код за редирект 301, препраща потребителя на точно копие на новата страницата, която той търси. Единственото, което се сменя в случая е URL на страницата, което не води задължително до загуба на трафик. Но не всяко пренасочване е толкова безболезнено за Page Rank. Ако се направи логически несвързано пренасочване на страници, задължително ще доведе до наказание. Например ако се пренасочи страница посветена на творчеството на даден поет, към лендинг страница свързана с продажбата на продукт със сходно име.

Не отдавна Гленн Гейб потвърди, че Google може да възприеме страница със остаряло съдържание като «мека» грешка 404. Това означава, че пренасочването на такава страница не носи тежест в Page Rank и съответно в резултатите за търсене ще се класира като “незначителна”.

Дали използването на редирект 302 е по-добре от 301?

И отговора отново е НЕ! Неотдавна стана известно, че Google оценява пренасочване тип 302 (временно преместен) и пренасочване тип 301 (преместен за постоянно) като равнозначни. Това доведе масово до използването на редирект 302 вместо 301, което път от своя страна доведе до хаотично подреждане на страници в резултатите.

Въпреки, че Google възприема редиректи 302 и 301 като равнозначни, съществуват редица фактори, свързани с Page Rank, с които всеки SEO трябва да се съобрази при избора на редирект:

1. Несериозно е да се възприема, че използването на редиректи 301 и 302 е равнозначно във всички ситуации. Преди отговора на сървъра, при редирект 302 предаваше PageRank и то след значителен период от време, след прилагането на редиректа. Докато при използването на редитект 301, предаването на PageRank става след значително по-алък период от време след имплементирането му. Към момента няма точни данни след какъв период от време използването на редирект 302 започва да предава PageRank.

2. Освен това редирект HTTP 302 («временно преместен») е аст от уеб стандарт, който се използва и от други големи играчи в онлайн пространството като Baidu, Bing, DuckDuckGo и социални платформи като Facebook, Twitter, което не бива да се забравя напълно.

Какво казва Rand Fishkin по темата:

Възможно ли е да се съхрани целия натрупан трафик, ако се пренасочи сайта към безопасния протокол HTTPS?

Возможно е. Google се стреми всички сайтове да започнат да използват HTTPS протокола. Основния проблем се заключава в това, че използването на редирект 301 загубва 15% от натрупания преди пренасочването трафик.

 

h2020

ICT calls on HORIZON2020 in 2016 and 2017

New Funding Opportunities on Information & Communication Technologies in Horizon 2020 in 2016-2017 is described in the slideshared short guide.

ICT in Horizon 2020 brings unique SMEs opportunities to society’s challenges such as the growing needs for sustainable healthcare and ageing well, for better security and privacy, for a lower carbon economy and for intelligent transport.

Will be supported ICT research and innovation projects that can best deliver new business breakthroughs, often on the basis of emerging technologies. Also ICT in Science, Industrial leadership and Societal challenges.

Lots of funding opportunities are available in 3 main priorities:

 • Research and Innovation
 • Innovation
 • Coordination and Support Action

For more detailed information about calls, subcalls and specific topics, follow the picture of the link below.
ICT on H2020

Android Studio

Android Studio – Integrate APK Expansion Files

This article intents to clarify the process of integration of the Android APK Expansion Library with Android Studio.

Following the original documentation on how to integrate the Android APK Expansion library, and wasting time to investigate why the explained steps don’t work, provoked us to write this article.


Versions

In this example we are using the following versions:

Android Studio:  2.2 RC
Android SDK Platform: 24


I. Pre requires and file locations

First, you need to install the Android SDK

To integrate APK Expansion library, you need to import 3 libraries from your local Android SDK:

 1. play_licensing/library
 2. downloader_library
 3. zip_file
Required Libraries

The libraries are located in:

/extras/google/

II. Import Libraries in Android Studio

Before you begin, you need to change the following line in the Android SDK downloader_library  project.properties file:

Change line
android.library.reference.1=../../play_licensing/library

Since the downloader_library depends on the play_licensing library, we must change the reference parameter to point to the correct directory.

Obviously, Android SDK has changed the name of the play_licensing library on some point without changing the reference in the properties file.

Now you can import the required libraries in your Android Studio IDE:

Open Android Studio (and your project respectively) and click on Import Module… ( File -> New -> Import Module… )

Import new module menu

Then, from the open window, type the path to the library you want to import. E.g:

/Users/USER/android-sdk-macosx/extras/google/play_apk_expansion/downloader_library

Then click Next and leave all check-boxes as are. Then finish the operation.

Hint: If you import the downloader library first, the licensing library will be imported automatically  as well.

Repeat this step for zip_file library as well.

New Module window

Now, the Android APK Expansion library should be imported correctly.

In your project, the imported libraries should appears like this:

Imported modules

Next: Do not forget to add these libraries in your project dependencies:

Add module dependencies

III. Additional issues

In case your build failed with some of the following exceptions

Error:(23, 23) error: cannot find symbol class Header

Add in your gradle.build file (including these of the libraries), the following line:

useLibrary 'org.apache.http.legacy'

This line must be added in android {….} block. E.g:

android {
  compileSdkVersion 24
  buildToolsVersion '24.0.1'
  useLibrary 'org.apache.http.legacy'
}

Also, copy org.apache.http.legacy.jar in your apps lib folder. This file is located in:

/your SDK directory/platforms/android-XX/optional/org.apache.http.legacy.jar

Then, add this file as a library (right click on the jar file -> Add as library)

Putting org.apache.http.legacy.jar in your local lib folder causes Multiple dex files define exception when building your app.

Error: java.lang.IllegalArgumentException: Service Intent must be explicit: Intent { act=com.android.vending.licensing.ILicensingService }

This is a known bug.
In LicenseChecker.java change from this:

boolean bindResult = mContext.bindService(new Intent(new String(Base64.decode("Y29tLmFuZHJvaWQudmVuZGluZy5saWNlbnNpbmcuSUxpY2Vuc2luZ1NlcnZpY2U="))),
                     this, // ServiceConnection.
                     Context.BIND_AUTO_CREATE);

to this:

boolean bindResult = mContext.bindService(new Intent(new String(Base64.decode("Y29tLmFuZHJvaWQudmVuZGluZy5saWNlbnNpbmcuSUxpY2Vuc2luZ1NlcnZpY2U=")))
                      .setPackage("com.android.vending"),
                  this, // ServiceConnection.
                  Context.BIND_AUTO_CREATE);

We are not going to dive into the usage/functionality of these libraries.

Details about how to integrate and use the APK Expansion Library, you can find in the original Google Android Development documentation.

Your Comments are Welcome!

 

IoT

IoT платформи за един свързан свят

Интернет на нещата (IoT) е концепция, много по-различна от интернета от вчера. Въпреки че технически погледнато това е един и същ интернет, то процесите и функционалността на свързаните устройства, които съществуват в него не са точно типичните, с които сме свикнали да работим. Много от тях нямат дисплей за визуализация, други изпълняват комплекс от различи дейности и задачи, а трети пък служат само за предоставяне на данни за или до един конкретен обект.

Всъщност интернет на нещата включва почти всичко, което може да си представи човек, от автомобили и къщи до комплексни инсталации и процеси. Широко се дискутира дори и концепцията за т.н. “умен прах”, който ще събира и предоставя информация за всичко, в досег с въздуха, около нас.

На интернет на нещата (IoT) трябва да се гледа като на платформа за развитие, с изключително разнообразен обхват и функционалност. Това разнообразие е още по-ясно изразено при преглед на широкия спектър от платформи, навлезли вече на пазара, които може да се базира разработването на редица IoT проекти.

Софтуерно и хардуерно бъдеще на IoT

Голяма част от разработчиците вече са съсредоточили усилия в използването на възможностите на IoT за създаване на решения за промишлеността, здравеопазването, потребителските пазари, и то с главоломна скорост. Едно скорошно проучване на Evans Data Corporation разкрива, че 45% от всички работещи разработчици приемат IoT решенията като важен приоритет в своята дългосрочна стратегия за развитие.

Същото може да се каже за хардуерни инженерите. Независимо от това дали работят върху гигантски индустриални машини или миниатюрни сензори, IoT е преобладаваща част и от тази дискусия.

От гледна точка на потребителите, тези умни неща, които се свързват към Интернет постепенно навлизат в домовете им, колите им, а дори и в гардероба им се приемат радушно, което определя един безкраен хоризонт за иновации в IoT.

Почти безкраен брой платформи за разработка
Да кажем, че имате някакъв опит в софтуерното разработване и имате идея, която искате да се превърне в интелигентна устройство, като част от интернет на нещата. Следващата стъпка е създаването на работен прототип на концептуалната ви идея, като изберете най-подходящата за целта платформа. В момента има много и разнообразни платформи, между които да избирате.

Arduino

Arduino board

От хардуерна гледна точка, Arduino платките са страхотни за един добър старт.  Те се предлагат в различни размери, конфигурации и форми, като по този начин покриват широк спектър от основни функционалности и улесняват разработчиците при интегриране на софтуерна платформа към конкретния проект.

Arduino е с отворен код и за него се разработват много други елементи и платки съвместими с него, което го прави невероятно гъвкава платформа при разработване на разнообразни IoT проекти (от управление на лапите в къпи, градинското напояване, отоплителната система в къщи до по-сложни роботизирани процеси).

Arduino предлагат дори системи специално разработени за деца.

 

Raspberry Pi

Raspberry Pi board

Raspberry Pi е друга голям хардуерна платформа (платка) използвана за разработване на интернет на нещата. Безплатни инструменти като Node-RED са популярни сред разработчиците, в качеството си на системи за цифрово предаване и съхраняване на данни.

 

Pycom

Pycom WiPy board IoT

Pycom е друга алтернатива на платформа за IoT. Една от най-популярните сред преграмистите платка е WiPy. Програмният език е Phyton. Осигурява перфектно съчетание на мощност, бързина и гъвкавост. В рамките на няколко минути можете да се свърже безжично към него и да получите Python REPL команден ред.

 

Intel

Intel IoT Galileo

За по-големи и по-широкообхватни проекти Intel предоставя своя собствена платформа на интернет на нещата, която се характеризира с висока сигурност и надеждност, лесна комуникация както между самите устройства така и между устройствата и облака.

Ето от най-големите предимства на IoT концепцията е, че невероятно лесно могат да се намерят ралични инструменти с отворен код (на достъпни цени), с които всяка иновативна идея лесно може да се превърне от концепция в реален прототип.

Въпреки високите темпове на развитие, това все още е нова концепция и много от решенията и инструментите тепърва се разработват и то не от големи корпорации а от привърженици на интернет на нещата, което е още една възможност за възникване на иновативни и предприемчиви фирми.

Internet Of Things to replace Mobile Phones as most connected device In 2018

 • Internet of Things (IoT) is expected to exceed mobile phones as the largest category of connected devices in 2018, raising the compounded annual growth rate (CAGR) of 23%, and total forecast 28 billion connected devices by 2021. Massive IoT connections will leverage the ubiquity, security and management of cellular networks.

connected device worldwide

 • 400 million IoT devices with cellular subscriptions at the end of 2015. Cellular IoT is expected to have the highest growth among the different categories of connected devices, reaching 1.5 billion in 2021.

IoT connected device

 • 1.2 billion new subscriptions worldwide during Q1 2016.
 • 9 billion mobile subscriptions by 2021, 6.3 billion smart phone subscription and 7,7 billion mobile broandband subscriptions

mobile subscriptions

 • 5G networks, being driven by new use cases, are expected to be deployed commercially in 2020.  1.7B new subscribers in the the Asia/Pacific (APAC) region. Smartphone subscription rates will increase more than 200% between 2015–2021 in the Middle East and Africa.
 • 4.3 billion LTE subscriptions by the end of 2021

subscriptions by technology

 • Smartphone subscriptions set to almost double by 2021

smart phone subscriptions

 

These essentials and other disruptive facts were published in the 2016 Ericcson Mobility Report (PDF).

Ericcson created subscriptions and traffic forcast baselines and several interactive graphs. Using their plannning models Erricson validated trends and estimated future developmentfugures based on macroeconomic trends, user trends (researched by Ericsson ConsumerLab), market maturity, technology development expectations and industry analyst reports, on a national or regional level.

Reed the four suppary articles provided by Ericcson and the full Ericcson Mobile Report 2016.

Additional details on the Ericcson methodology, reed on page 30.

 

Chromium project of Google

Each website become webVR with Chromium project of Google

The new big target of Google is to allow each website to be visible as webVR with the new project Chromium.

WebVR support is available as experimental flag in chrome://flags/#enable-vr-shell only. But is expecting to change the way of how we browse the Internet, in the near future. In order to enable access to the WebVR APIs in these builds you must turn on the “Enable WebVR” flag in about:flags or launch from the command line with –enable-webvr.

François Beaufort from Google said, the Chrome Beta and Chrome Dev channels will have additionally added new settings, that the user will be able to activate and change the way of internet surfing into virtual reality, using Cardboard or Daydream-ready viewers.

And this is just the beginning. The entirely new platform of google Daydream (for high quality mobile virtual reality) coming in Fall 2016.

WebVR will be the new way of internet surving and visuailization of the information.

Chromium project of Google

Google – всеки сайт видим във виртуалтана реалност

С новия си проект Chromium, Google се стреми да направи всеки уебсайт видими в VR, т.е. всеки уебсайт WebVR.

С новите технологии залегнали в проекта Chromium, се очаква коренна промяна на начина, по който сме свикнали да работим и сърфираме в интернет в близко бъдеще

Според François Beaufort от Google, каналите Chrome Beta и Chrome Dev ще имат нови допълнителни настройки, които ще позволяват на потребителя да сърфира в интернет пространството посредством устройства за виртуална реалност като Cardboard или Daydream-ready viewers.

Можете да активирате експиремталния флаг в Chrome ot tuk: chrome://flags/#enable-vr-shell. За да активирате функцията WebVR APIs кликнете върху “Enable WebVR” flag в “about:flags” или я стартирайте чрез командата –enable-webvr.

И това е само началото. Все повече съдържание ще продължава да се появява достъпно чрез тази технология.

Новата платформа на Google за виртуална реалност Daydream, се очаква да бъде достъпна през есента на 2016.

Виртуална реалност като част от интернет браузера на Google се очертава да стане неизменна част от интернет пространството и да промени начина по който ще се представя информацията там.

keywords search tool

The 3 Best Keyword Research Tools for SEO

As you know the keywords are not the most powerful SEO tool any more.
They receive less but more qualified traffic and users that are typically further down their path of intent.

So choosing the right keyword phrases for your website pages is important and really easy when you use the right tools to perform your keyword research.

Two general aspects need to be taken in advanced, when start choosing the right long-tail keywords for your business. They are:

Keyword Relevance

Relevance is the most important factor. More specific you are, the better.

For instance, if you own a company that installs waste management systems, you need targeting a keyword such as “fiberglass in-ground waste management installation” rather than “waste management installation”. This will increase the chance to atract customer searching for “fiberglass in-ground waste management installation”, which is much more specific for your business!

Sure, optimizing for “waste management system” has its place. But be sure that this variation of keyword string will attract a much more generic audience that may not be looking for what you have to offer. The solution is to use more relevant, long-tail keywords.

Location-Based Keywords

When looking for products or services in their specific area in Google, the users usually include their location in the search. So, your keyword phrases becomes “fiberglass in-ground waste management installation in Plovdiv”.

If you work in one specific geo-location, it’s good to add location-based keywords to all of your pages.
If you operates in several geo-locations, it is better to create a separate web page dedicated to each location. This will attract more visitors to your when searching for individual locations.

So how to choose the right keyword phrases for your business? Here are some useful free and payd keywords research tools.

Free Keyword Research Tools
1) Google Keyword Planner

Keyword Planner is a free AdWords tool that helps building Search Network campaigns by finding keyword ideas and estimating how they may perform.

It allows search for keyword and ad group ideas, get historical statistics, see how a list of keywords might perform. Using Keyword Planner can create a new keyword list by multiplying several lists of keywords together. Since it’s a free AdWords tool, it can also help you choose competitive bids and budgets to use with your AdWords campaigns.

2) Google Trends

Google Trends uses real-time search data to follow consumer search behaviors over the time. and shows how any new search could affect popularity in the search result.

3) Keyword Tool.io

Keyword tool helps to understand what your audience searches in Google search engine.

scroll tracking

Scroll Tracking в Google Analytics: Защо и как?

Четат ли хората съдържанието на сайта ви?

Интуитивният отговор е, “Е, разбира се! Очевидно  е, че го четат! Толкова попадения по търсени думи и изрази и толкова показвания на страници…! ”

Принципно е така … но как да разберете дали хората наистина четат съдържанието? Дали са прочели цялата статия или само първия параграф или само отделни моменти от нея?

Не би ли било чудесно ако има плъгин или друго средство, чрез което да можете да си отговорите на тези въпроси и да оптимизирате своето време и разходи в писане на текстове, които не се четат толкова колкото очаквате?

Как може да се разбере по-добре колко ангажиращо за читателя е съдържанието в нашите статии? Дали наистина ги прочитат изцяло? И отговора е:

Scroll Tracking

scroll tracking

Това е плъгин, който определя гранични стойности, основаващи се на височината на страницата, след това създава и проследява събития, които настъпват когато посетител превърти (скрулира) до определена позиция в страницата (т.е. скрулирайки намалява нейната височина съответно с 10%, 25%, 50%, 75%, 90% и 100%).  Резултатите от Scroll Tracking, за всички тези събития, могат да се видят в отчетите на Google Analytics, като напр.:

Категория на събитието (Event Category):  Проследяване на превъртането (Scroll Tracking)
Действие на събитието (Event Action):<% scrolled> (10%, 25%, 50%, и т.н.)
Етикет на събитието (Event Label): (/blog/super-amazing-content/)

 

 

Как се инсталира скрипта на Scroll Tracking?

С помощта на Google Tag Manager. Стъпка по стъпка:

1. Изтегляне на контейнери за файла (JSON файл).

2. Импортиране на JSON файла в GTM. Влезте в своя собствен Google Tag Manager, секцията Администриране на сайта. От  Container options, изберете Import Container.

3. Обновяване със собствения Tracking ID. Обновяване или създаване на нов Constant Variable с името {{YOUR_GA_TRACKING_ID}} с вашия Google Analytics Tracking ID (a.k.a. UA Number).

4. Преглед & Публикуване. Използване на опциите за визуализация, за да се тества този контейнер на собствения сайт. Опитайте изпитване на всяка от събитията, за да сте сигурни, че работят правилно. Ако всичко изглежда добре, давай напред и да публикува!

Без Google Tag Manager
Изтегляне на Iscroll tracking script (in a .js file) на собствен сървър. Добавяне на външния .js файл в <head> секцията на всяка страница, на която ще се проследява за четимост на съдържание.

 

Къде може да се използва Scroll Tracking

Scroll Tracking може да се инсталира само на отделни страници в сайта. Например, вече имате страници, които вече проследявате за ангажираност (форму за попълване и публикуване или кликабъл бутони), тогава ще се обезсмисли добавянето и на този плъгин. Инсталирането на Scroll tracking на кратки страници (статии) също няма да е от голямо значение, за подобни страници с кратко съдържание по-добрият вариант е engagement timer tracking.

Използването на Scroll Tracking с други проследяващи механизми е по-ефективно

Самостоятелното използване на този инструмент няма да даде вълшебния резултат за точното ангажиране на потребителя към съдържанието на страницата. Комбинирането му с други инструменти за проследяване на потребителска ангажираност ще даде по-коректни и впечатляващи резултати.

 

Персонализирайте вашият Script!

Скрипта на Scroll Tracking  може да бъде персонализиран! Достатъчно е да промените кода вътре в HTML тага или вашият JavaScript файл, за да получите очакваните резултати.

scroll-customize

 

Честота

Можете да избирате и коригирате честотата на генерирате на резултати на база създадени събития от страна на потребителя. Можете генерирате събития въз основа на точни проценти, като 10% или 90% например. Или да генерирате регулярни резултати на базата на регулярни събития, например на всеки 25%. Ако имате
Освен това, можете да изберете да уволни основава на пиксели, стрелба, когато потребителите преминават определен праг или на определени интервали. Например, ако имате страница с безкрайно превъртане  можете да следите дълбочината на пикселите, за да разберете до къде точно потребителят е превъртял!

 

Горе у Долу

Можете също така да определите горната и долната част на областта, която искате да проследявате при превъртане с помощта на CSS селектори. Това е особено полезно, ако имате по-дълги хедъри или футери, или разширяващи се секции с коментари, които се очаква да продължат да нарастват. Чрез попълване на Top и Bottom, можете да проследявате скрулирането на потребителя в тази конкретна секция.

 

Google ranking

Study said: outbound links affect the ranking of sites in Google

Recently Reboot Online published the results from their research on: How the outbound links affect the position of websites in Google search results, despite contrary statements by the representatives of the search.

What is outbound links?

Outbound links are links that are meant to take you elsewhere. These are links that are going to direct you to another specific webpage or website altogether. There are two kinds of outbound links – dofollow link and nofollow links.

What did they do?

The study covers 10 new domains that have been bought. All of the 10 new domains were registered at one and the same time to eliminate the influence of the age domain factor.

On these news sites several articles have been published. Two highly recommended/respected relevant resources have been mentioned (included) in each one of these articles. As at 5 sites the resources have been mentioned as text only, and at the 5 other sites – as hyperlinks, as follow.

1) aveoningon.co.uk – does not contain outbound links
2) bistuluded.co.uk – contains outbound links
3) chotoilame.co.uk – does not contain outbound links
4) dyeatimide.co.uk – contains outbound links
5) edikatstic.co.uk – does not contain outbound links
6) foppostler.co.uk – contains outbound links
7) gamorcesed.co.uk – does not contain outbound links
8) heabasumel.co.uk – contains outbound links
9) iramebleta.co.uk – does not contain outbound links
10) jundbaramn.co.uk – contains outbound links

All of these sites were designed with a similar, but not identical structure.

Web crawlers access to the domains were blocked up for as long as the content of the sites have not been published. This stem was important to be sure that Google will indexes the content of all websites at one and the same time.

 

Once the web crawlers access have been unlocked and the sites were indexed, Reboot Online staff provided several searches for key phrases and recorded the results as screenshots. The ranking progress were monitored for 5 months.

 

Ranking results

It was not a big surprise that the presence of a outbound links to reputable sites (in the analysed websites) have a positive impact on the site ranking.

Heat map

Heat maps were created based on the ranking results, taken for one day of testing. Green squares indicate that the site held the expected position in SERP Google for the keyword. A red squares (or red gradient) denotes a site held low position. The further away it is from the mid-point, the darker red the square is.

The statistics for the keywords [Phylandocic] и [Ancludixis] have been published:

Keywords [Phylandocic] results

Phylandocic

 

Keyword [Ancludixis] resultsAncludixis

Websites ranking position

Website ranking positions for the same keywords were presented. These diagrams show the positions of sites in the Google rankings. The blue line shows the site position in the Google ranking – for sites contains outbound links. The orange line shows the site position in the Google ranking – for sites do not contain outbound links.

Keywords [Phylandocic] results

Phylandocic

 

Keyword [Ancludixis] resultsAncludixis