carbon footprint

Въглероден отпечатък – основни понятия и стъпки

Теми в презентацията:

  • Какво е „въглероден отпечатък“?
  • СО2 и Киото парникови газове определяни при оценка на GHG
  • Въглероден отпечатък на организация
  • Обхват
  • Как да оценим емисиите вредни газове?
  • Стандарти
  • Други емисионни фактори
  • Нива на оценка
  • Въглероден отпечатък на продукт
  • Речник