crowldfunding

Как да използваме социални медии за Crowdfunding кампании – основни принципи

“Crowdfunding е да помолиш група от хора да дарят определено количество пари за специфична кауза или проект в замяна на разнообразни награди.”

crowfunding

Но знаем ли как и кои социални канали да използваме за да популяризираме нашите Crowdfunding кампании?

За да постигнем набелязаните цели, трябва да използваме активно социалните медии преди, по време и след кампанията ни.

1. Избор на социална медия (социален канал)
Когато планираме да набираме финансиране трябва да се съсредоточим върху социалните канали, които ще ни осигурят най-голямо влияние. За да изберем правилния канал трябва преди да стартираме кампанията да си отговорим на основни въпроси като:

• В коя социална медия имаме най-много последователи?
• Къде имаме най-голям шанс да завържем разговор с последователите си и да получим най-много споделяния?
• В коя социална медия, последователите ни имат най-голямо влияние (тяхна собствена аудитория)?
• В коя социална мрежа ние се чувстваме в свои води?

Най-често използваните социални канали за Crowdfunding кампании, са естествено Facebook и Twitter, защото чрез тях се достига до най-много хора и се смята, че са сред най подходящите канали за насърчаване интерактивността им.

Но социални мрежи като Instagram, който става все по-популярен, и LinkedIn също са подходящи канали. В някои случаи дори биха били по-добрият избор, ако сме се насочили към по-професионална аудитория.

2.Избор на хаштаг на кампанията
Трябва да изберем уникален хаштаг за нашата кампания и го използваме във всяка публикация, във всичките социални медийни, в които разполагаме с профили. Това ни позволява да организираме постовете в една тематична страница. Така, сред всички останали разговори и постове, хората лесно могат да намерят информация и публикации за конкретната кампания, и така да научат повече за нашата идея и вида финансиране, който търсим. При избора на хаштаг трябва да търсим думи и изрази, които са къси, уникални, закачливи, логически свързани (интуитивни) с кампанията ни.

Добре за кампанията ни е да насърчаваме и нашите последователи да използват, създаденият от нас за кампанията хаштаг, когато коментират или споделят информация за кампанията ни.

3. Ангажиране на общността чрез Facebook

Нашите последователи са най-мощният ни актив за една успешна Crowdfunding кампания.  Чрез тях можем да достигнем до нови последователи, затова е добре да изградим стратегия, която да прилагаме с цел ангажиране на последователите ни с нашата кампания. Вместо да разчитаме само на съществуващата ни аудитория е добре да създадем и специална страница, във Фейсбук например, с името на кампанията ни. Така ще разширим обхвата на кампанията си и ще привлечем допълнителна аудитория. Също така добра идея е и създаването на фейсбук група с името на кампанията, където чрез статистиката, която се натрупва с времето по-лесно бихме могли да отсяваме и проследяваме поведението и ангажираността на последователите на кампанията ни.

Важно е да отделим време и да създадем ангажиращи първоначални и след това регулярни послания и мнения, които да споделим в създадените от нас вече канали, както и да осигурим своевременно отговаряне на постове и коментари публикувани от нашите последователи. На един по-късен етап, когато кампанията вече е добила скорост, е добре в постовете си да цитираме и достоверни източници и канали, които говорят за нас и нашата кампания.

Не бива да забравяме да благодарим публично на нашите сътрудници, последователи и партньори. Изразявайки своята благодарност и признателност е чудесен начин изразим нашата ангажираност с дейността на последователите ни.

4. Правилно съдържание

Целта на използването на социалните медии за Crowdfunding кампании е да се повиши осведомеността и приноса за кампанията ни. Трябва да се стремим около 80% от нашите социални мнения и постове по време на кампанията, да са предимно информационни, без акцент върху печалби, продажби и т.н. Да са насочени към ползите, за всички заинтересовани страни, от реализирането на крайната цел на кампанията.  Добавянето на подходящи изображения към кампанията силно би повлияло на успеха ни – затова трябва да поработим върху създаването на релевантни снимки, видеа, изображения, които да използваме по време на кампанията си. Добре е да следим как нашите последователи реагират на различните изображения съчетани с различни текстове и информационни пояснения. Да подберем тези с най-голяма успеваемост и да създадем подобни на тях, които да използваме по-нататаък в камнията си.

5. План-график 
Добре е да си изградим стратегия и план за публикуване на съдържание в различните ни социални канали, по време на кампанията. За целта, за всяка една социална мрежа, която използваме трябва да знаем по кое време нашите последователи са най-активни, от коя възрастова група и регион са, какво е половото разпределение и др. информация, която можем да получим на база натрупани до момента преди кампанията, статистически данни. Това ще ни е от голяма полза за правилното разпределение на постовете ни.

Освен това е добре да следваме тези 3 основни стъпки, като насоки, за по-добро популяризиране:

1. Започваме със стандартно еднотипово съдържание, което постваме във всички използвани от нас социални канали.

2. Регулярно преглеждаме статистиката за постигнатият ефект, от всеки един пост, във всеки един социален канал поотделно.

3. Въз основа това, кои постове са най-ефективни, подобряваме съдържанието на следващите ни постове и т.н.

6. Привличане на журналисти
Важно е да достигнем и до възможно най-много журналисти, които да споделят и коментират кампанията ни.

Twitter е широко използван от журналисти за споделяне не само информация, но и като начин да комуникират помежду си, както и като източник на идеи за потенциални истории.

Преди да направим пряк контакт с журналисти в Twitter,  трябва да се запознаем с работата им, темите по които пишат, аудиторията им, кои канали и хора следват те лично в Twitter. Така ще се уверим, че темата на нашата кампания ще е близка до темите, които коментират избраните от нас журналисти и така шанса да привлечем тяхното внимание нараства.  След като сме се убедили, че се интересуваме от сходни неща и сме направили първите си постове по темата в нашия профил е време да последваме избраните от нас журналисти в Twitter и да влезем в контакт с тях.