Android Studio

Android Studio – Integrate APK Expansion Files

This article intents to clarify the process of integration of the Android APK Expansion Library with Android Studio.

Following the original documentation on how to integrate the Android APK Expansion library, and wasting time to investigate why the explained steps don’t work, provoked us to write this article.


Versions

In this example we are using the following versions:

Android Studio:  2.2 RC
Android SDK Platform: 24


I. Pre requires and file locations

First, you need to install the Android SDK

To integrate APK Expansion library, you need to import 3 libraries from your local Android SDK:

 1. play_licensing/library
 2. downloader_library
 3. zip_file
Required Libraries

The libraries are located in:

/extras/google/

II. Import Libraries in Android Studio

Before you begin, you need to change the following line in the Android SDK downloader_library  project.properties file:

Change line
android.library.reference.1=../../play_licensing/library

Since the downloader_library depends on the play_licensing library, we must change the reference parameter to point to the correct directory.

Obviously, Android SDK has changed the name of the play_licensing library on some point without changing the reference in the properties file.

Now you can import the required libraries in your Android Studio IDE:

Open Android Studio (and your project respectively) and click on Import Module… ( File -> New -> Import Module… )

Import new module menu

Then, from the open window, type the path to the library you want to import. E.g:

/Users/USER/android-sdk-macosx/extras/google/play_apk_expansion/downloader_library

Then click Next and leave all check-boxes as are. Then finish the operation.

Hint: If you import the downloader library first, the licensing library will be imported automatically  as well.

Repeat this step for zip_file library as well.

New Module window

Now, the Android APK Expansion library should be imported correctly.

In your project, the imported libraries should appears like this:

Imported modules

Next: Do not forget to add these libraries in your project dependencies:

Add module dependencies

III. Additional issues

In case your build failed with some of the following exceptions

Error:(23, 23) error: cannot find symbol class Header

Add in your gradle.build file (including these of the libraries), the following line:

useLibrary 'org.apache.http.legacy'

This line must be added in android {….} block. E.g:

android {
  compileSdkVersion 24
  buildToolsVersion '24.0.1'
  useLibrary 'org.apache.http.legacy'
}

Also, copy org.apache.http.legacy.jar in your apps lib folder. This file is located in:

/your SDK directory/platforms/android-XX/optional/org.apache.http.legacy.jar

Then, add this file as a library (right click on the jar file -> Add as library)

Putting org.apache.http.legacy.jar in your local lib folder causes Multiple dex files define exception when building your app.

Error: java.lang.IllegalArgumentException: Service Intent must be explicit: Intent { act=com.android.vending.licensing.ILicensingService }

This is a known bug.
In LicenseChecker.java change from this:

boolean bindResult = mContext.bindService(new Intent(new String(Base64.decode("Y29tLmFuZHJvaWQudmVuZGluZy5saWNlbnNpbmcuSUxpY2Vuc2luZ1NlcnZpY2U="))),
                     this, // ServiceConnection.
                     Context.BIND_AUTO_CREATE);

to this:

boolean bindResult = mContext.bindService(new Intent(new String(Base64.decode("Y29tLmFuZHJvaWQudmVuZGluZy5saWNlbnNpbmcuSUxpY2Vuc2luZ1NlcnZpY2U=")))
                      .setPackage("com.android.vending"),
                  this, // ServiceConnection.
                  Context.BIND_AUTO_CREATE);

We are not going to dive into the usage/functionality of these libraries.

Details about how to integrate and use the APK Expansion Library, you can find in the original Google Android Development documentation.

Your Comments are Welcome!

 

IoT

IoT платформи за един свързан свят

Интернет на нещата (IoT) е концепция, много по-различна от интернета от вчера. Въпреки че технически погледнато това е един и същ интернет, то процесите и функционалността на свързаните устройства, които съществуват в него не са точно типичните, с които сме свикнали да работим. Много от тях нямат дисплей за визуализация, други изпълняват комплекс от различи дейности и задачи, а трети пък служат само за предоставяне на данни за или до един конкретен обект.

Всъщност интернет на нещата включва почти всичко, което може да си представи човек, от автомобили и къщи до комплексни инсталации и процеси. Широко се дискутира дори и концепцията за т.н. “умен прах”, който ще събира и предоставя информация за всичко, в досег с въздуха, около нас.

На интернет на нещата (IoT) трябва да се гледа като на платформа за развитие, с изключително разнообразен обхват и функционалност. Това разнообразие е още по-ясно изразено при преглед на широкия спектър от платформи, навлезли вече на пазара, които може да се базира разработването на редица IoT проекти.

Софтуерно и хардуерно бъдеще на IoT

Голяма част от разработчиците вече са съсредоточили усилия в използването на възможностите на IoT за създаване на решения за промишлеността, здравеопазването, потребителските пазари, и то с главоломна скорост. Едно скорошно проучване на Evans Data Corporation разкрива, че 45% от всички работещи разработчици приемат IoT решенията като важен приоритет в своята дългосрочна стратегия за развитие.

Същото може да се каже за хардуерни инженерите. Независимо от това дали работят върху гигантски индустриални машини или миниатюрни сензори, IoT е преобладаваща част и от тази дискусия.

От гледна точка на потребителите, тези умни неща, които се свързват към Интернет постепенно навлизат в домовете им, колите им, а дори и в гардероба им се приемат радушно, което определя един безкраен хоризонт за иновации в IoT.

Почти безкраен брой платформи за разработка
Да кажем, че имате някакъв опит в софтуерното разработване и имате идея, която искате да се превърне в интелигентна устройство, като част от интернет на нещата. Следващата стъпка е създаването на работен прототип на концептуалната ви идея, като изберете най-подходящата за целта платформа. В момента има много и разнообразни платформи, между които да избирате.

Arduino

Arduino board

От хардуерна гледна точка, Arduino платките са страхотни за един добър старт.  Те се предлагат в различни размери, конфигурации и форми, като по този начин покриват широк спектър от основни функционалности и улесняват разработчиците при интегриране на софтуерна платформа към конкретния проект.

Arduino е с отворен код и за него се разработват много други елементи и платки съвместими с него, което го прави невероятно гъвкава платформа при разработване на разнообразни IoT проекти (от управление на лапите в къпи, градинското напояване, отоплителната система в къщи до по-сложни роботизирани процеси).

Arduino предлагат дори системи специално разработени за деца.

 

Raspberry Pi

Raspberry Pi board

Raspberry Pi е друга голям хардуерна платформа (платка) използвана за разработване на интернет на нещата. Безплатни инструменти като Node-RED са популярни сред разработчиците, в качеството си на системи за цифрово предаване и съхраняване на данни.

 

Pycom

Pycom WiPy board IoT

Pycom е друга алтернатива на платформа за IoT. Една от най-популярните сред преграмистите платка е WiPy. Програмният език е Phyton. Осигурява перфектно съчетание на мощност, бързина и гъвкавост. В рамките на няколко минути можете да се свърже безжично към него и да получите Python REPL команден ред.

 

Intel

Intel IoT Galileo

За по-големи и по-широкообхватни проекти Intel предоставя своя собствена платформа на интернет на нещата, която се характеризира с висока сигурност и надеждност, лесна комуникация както между самите устройства така и между устройствата и облака.

Ето от най-големите предимства на IoT концепцията е, че невероятно лесно могат да се намерят ралични инструменти с отворен код (на достъпни цени), с които всяка иновативна идея лесно може да се превърне от концепция в реален прототип.

Въпреки високите темпове на развитие, това все още е нова концепция и много от решенията и инструментите тепърва се разработват и то не от големи корпорации а от привърженици на интернет на нещата, което е още една възможност за възникване на иновативни и предприемчиви фирми.

Chromium project of Google

Each website become webVR with Chromium project of Google

The new big target of Google is to allow each website to be visible as webVR with the new project Chromium.

WebVR support is available as experimental flag in chrome://flags/#enable-vr-shell only. But is expecting to change the way of how we browse the Internet, in the near future. In order to enable access to the WebVR APIs in these builds you must turn on the “Enable WebVR” flag in about:flags or launch from the command line with –enable-webvr.

François Beaufort from Google said, the Chrome Beta and Chrome Dev channels will have additionally added new settings, that the user will be able to activate and change the way of internet surfing into virtual reality, using Cardboard or Daydream-ready viewers.

And this is just the beginning. The entirely new platform of google Daydream (for high quality mobile virtual reality) coming in Fall 2016.

WebVR will be the new way of internet surving and visuailization of the information.

Chromium project of Google

Google – всеки сайт видим във виртуалтана реалност

С новия си проект Chromium, Google се стреми да направи всеки уебсайт видими в VR, т.е. всеки уебсайт WebVR.

С новите технологии залегнали в проекта Chromium, се очаква коренна промяна на начина, по който сме свикнали да работим и сърфираме в интернет в близко бъдеще

Според François Beaufort от Google, каналите Chrome Beta и Chrome Dev ще имат нови допълнителни настройки, които ще позволяват на потребителя да сърфира в интернет пространството посредством устройства за виртуална реалност като Cardboard или Daydream-ready viewers.

Можете да активирате експиремталния флаг в Chrome ot tuk: chrome://flags/#enable-vr-shell. За да активирате функцията WebVR APIs кликнете върху “Enable WebVR” flag в “about:flags” или я стартирайте чрез командата –enable-webvr.

И това е само началото. Все повече съдържание ще продължава да се появява достъпно чрез тази технология.

Новата платформа на Google за виртуална реалност Daydream, се очаква да бъде достъпна през есента на 2016.

Виртуална реалност като част от интернет браузера на Google се очертава да стане неизменна част от интернет пространството и да промени начина по който ще се представя информацията там.

seo effect

Top 10 Free Tools for Optimizing a Website

It’s easy to design and develop a website, but to optimize it for the Search Engines is tough work.

If you Googling about Free Search Engine Optimization Tools, you will definitely find large humber of testing tools, so we present in the report, our top 10 of the most useful, worthful and accurate optimizing tools for webmasters.

1. Google trends

Google Trends is a public web facility of Google Search, that shows how often a particular search-term is entered relative to the total search-volume across various regions of the world, and in various languages.

Google Trends

The Google Trends uses real-time search data to help you understand your consumer search behaviors.

Using Google Trends you can compare searches between two or more terms.

Google Trends helps you to find how do people search for your brand; information about your competitors and partners.

 

2. Google AdWord Keyword Planner

Keyword Planner is a free AdWords tool that helps you build Search Network campaigns by finding keyword ideas and estimating how they may perform.

Google Keyword planner

The Keyword Planner adds help you to identify the keywords and the scope of you campaign. You can search for keywords/ideas on specific terms that describe your campaign (product, service…). You can create multiple lists of keywords that to combine. You can get traffic estimates and historical statistics of the searches.

To use it you need a Google AdWords account.Using AdWords you can reach more customers online and boost your business.

 

3. Robot.txt Tester

The robots exclusion standard, also known as the robots exclusion protocol or simply robots.txt, is a standard used by websites to communicate with web crawlers and other web robots.

robot.txt
A robots.txt file is a testing tool in search console for testing the robots.txt file. Using it you can root your site and indicates those parts of the website you don’t want accessed by search engine crawlers.

 

4. HTML/XHTML Validator

 This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc.

HTML XHTML W3C validator
W3C validator allows you to check HTML and XHTML documents for well-formed markup. W3C validation is important for site usability and browser compatibility.

 

5. CSS Validator

The W3C CSS Validation Service is a free software that helps Web designers and Web developers check Cascading Style Sheets (CSS).

W3C CSS validator

W3C CSS Validator allows you to find errors and issues you need to be fix in your CSS file. Using it you can your CSS code and find errors or typos.

 

6. Structured Data Testing Tool

It’s a Google tool that validates and tests structured data in websites.

You can use Structured Data Testing Tool to check if Google can correctly parse  your structured data markup and display it in search result.

 

 

7. Mobile Friendly Tool

It’s a Google tool to analyze a web page and report if the page has a mobile-friendly design and gives optimization recommendations.

Google Mobile Friendly Tool

Using  Mobile Friendly Tool you can see how the Googlebot sees your page and website as a whole. You can identify any errors or issues that need to be fixed.

 

8. Page Speed Tool

The PageSpeed tools analyze and optimize your site following web best practices.

Google Page Speed Tool

Using Page Speed Tool of Google  you can analyze your site performance and to identify the how you can make your site to be faster and mobile-friendly.

 

9. Search Console

Google Search Console is a free service offered by Google that helps you monitor and maintain your site’s presence in Google Search results

Google Search Console

Using Google Search Console you can monitoring your website performance in Google search results – you can check if Google cab access your content, submit new content for crawling, monitor malware or spam and etc.

 

10. Google Analytics

Google Analytics lets you measure your advertising ROI as well as track your Flash, video, and social networking sites and applications.

Google analytics tool

You can use Google Analytics Tool to tracks your website and reports it traffic. You can generate reports and find amazing information and data about your users, content, referral, social channels, traffic sources and more.

 

Google Resizer

Google new ‪Resizer‬ tool helps ‪designers‬ and ‪developers‬ test any URL

The new Resizer Tool of Google is an interactive viewer.

Google Resizer Tool

What does the Resizer do?

 • It helps designers and developers to see and test any URL.

 • It shows how your site looks on different screen sizes

Using the Resizer Tool you can find how different digital products respond to material design across desktop, mobile, and tablet.

As designers and developers working on UI know that their biggest challenges is to serve the right UI of any application to users on different devices. No matter how they are using the relevant application, the designers and developers are the people responsible to make digital products accessible to everyone. Actually till now there is no simple design solution to fit every needs and standards.

As many of you know Google offers Material Design guidance with amazing tips about UI patterns, surface behavior, responsive grids, colors and etc. And now we have the Resizer, that provide the designers and developers with the key tool to test the material design stick the work activities between designers, developers and owners of the required responsive UI.

Resizer allows to input any custom URL, or preview any websites or local demos, and pushing “action” button you can see how your user interface will look like on different devices (desktop or mobile). To do it just t visit Resizer and paste your website URL into the box on the upper-mid side of the page.

Useful UI Patterns and demos

Google Material Design Guideline provide lots of variations of potential patterns that can be used as a base to follow the right screen size changes and position of specific components of your UI. You can use any of these patterns in Resizer and visualize them to see which one is the best for your work. Some of these patterns can be found in the “demos” included in the Resizer in Angular (Pesto Demo or Shrine Demo) and other demos built with Polymer. You can choose from these available best practices by clicking on the address input box. While testing you can change the screen resolution and can use other many resolution options you can find on the ribbon.
But if you use completely separate template for mobile devices, the Resizer will not be your best friend. Maybe Google wanted to focus on a single template?

Google provides also other free interesting tools and resources on design.google.com/resources. You can find about 900 system icons library free to use, Device Metrics – reach comprehensive resource for multiple devices

Lets start using Resizer and exchange our experience.