301 redirect

301 редирект – Google променят отново правилата на играта

Новите правила, които Google реализира относно редиректите от типа 30Х, променят начина, по който това се отразява на класирането на страниците (Page Rank). Ето основните разлики в тези редиректи преди и след въвеждането на новите промени:

Стари SEO правила за редирект от типа “30Х”:

 • Създаването на редиректи 301 суммарно предава около 15%  от ранга на всички индексирани и в последствие пренасочени страници.
 • Редирект от типа 302 не предава Page Rank, тъй като характеризира временно пренасочване на страници към нов домейн, например.
 • При създаване на редирект на страници, защитени с протокола HTTPS, се предава PageRank, тъй като в много голяма степен това пренасочване се основава на редиректи от типа 301.

 

Нови правила за пренасочване от тип “3xx”:

Всички промени, които бяха направени от Google, са свързани основно с използването на протокола HTTPS вместо HTTP с цел по-голяма зашита на информацията в страниците, които се пренасочват.

 

Ето нагледно как промените в подхода на Google се отразяват в предаването на PageRank, при използването на редиректи от типа “3xx”:

 

Така възникват въпросите:

Използването на редирект 301 във всички случаи, не представлява ли опасност от загуба на трафик?

И отговора е НЕ. В идеалния случай отговора на сървъра, който е получил код за редирект 301, препраща потребителя на точно копие на новата страницата, която той търси. Единственото, което се сменя в случая е URL на страницата, което не води задължително до загуба на трафик. Но не всяко пренасочване е толкова безболезнено за Page Rank. Ако се направи логически несвързано пренасочване на страници, задължително ще доведе до наказание. Например ако се пренасочи страница посветена на творчеството на даден поет, към лендинг страница свързана с продажбата на продукт със сходно име.

Не отдавна Гленн Гейб потвърди, че Google може да възприеме страница със остаряло съдържание като «мека» грешка 404. Това означава, че пренасочването на такава страница не носи тежест в Page Rank и съответно в резултатите за търсене ще се класира като “незначителна”.

Дали използването на редирект 302 е по-добре от 301?

И отговора отново е НЕ! Неотдавна стана известно, че Google оценява пренасочване тип 302 (временно преместен) и пренасочване тип 301 (преместен за постоянно) като равнозначни. Това доведе масово до използването на редирект 302 вместо 301, което път от своя страна доведе до хаотично подреждане на страници в резултатите.

Въпреки, че Google възприема редиректи 302 и 301 като равнозначни, съществуват редица фактори, свързани с Page Rank, с които всеки SEO трябва да се съобрази при избора на редирект:

1. Несериозно е да се възприема, че използването на редиректи 301 и 302 е равнозначно във всички ситуации. Преди отговора на сървъра, при редирект 302 предаваше PageRank и то след значителен период от време, след прилагането на редиректа. Докато при използването на редитект 301, предаването на PageRank става след значително по-алък период от време след имплементирането му. Към момента няма точни данни след какъв период от време използването на редирект 302 започва да предава PageRank.

2. Освен това редирект HTTP 302 («временно преместен») е аст от уеб стандарт, който се използва и от други големи играчи в онлайн пространството като Baidu, Bing, DuckDuckGo и социални платформи като Facebook, Twitter, което не бива да се забравя напълно.

Какво казва Rand Fishkin по темата:

Възможно ли е да се съхрани целия натрупан трафик, ако се пренасочи сайта към безопасния протокол HTTPS?

Возможно е. Google се стреми всички сайтове да започнат да използват HTTPS протокола. Основния проблем се заключава в това, че използването на редирект 301 загубва 15% от натрупания преди пренасочването трафик.

 

h2020

ICT calls on HORIZON2020 in 2016 and 2017

New Funding Opportunities on Information & Communication Technologies in Horizon 2020 in 2016-2017 is described in the slideshared short guide.

ICT in Horizon 2020 brings unique SMEs opportunities to society’s challenges such as the growing needs for sustainable healthcare and ageing well, for better security and privacy, for a lower carbon economy and for intelligent transport.

Will be supported ICT research and innovation projects that can best deliver new business breakthroughs, often on the basis of emerging technologies. Also ICT in Science, Industrial leadership and Societal challenges.

Lots of funding opportunities are available in 3 main priorities:

 • Research and Innovation
 • Innovation
 • Coordination and Support Action

For more detailed information about calls, subcalls and specific topics, follow the picture of the link below.
ICT on H2020

IoT

IoT платформи за един свързан свят

Интернет на нещата (IoT) е концепция, много по-различна от интернета от вчера. Въпреки че технически погледнато това е един и същ интернет, то процесите и функционалността на свързаните устройства, които съществуват в него не са точно типичните, с които сме свикнали да работим. Много от тях нямат дисплей за визуализация, други изпълняват комплекс от различи дейности и задачи, а трети пък служат само за предоставяне на данни за или до един конкретен обект.

Всъщност интернет на нещата включва почти всичко, което може да си представи човек, от автомобили и къщи до комплексни инсталации и процеси. Широко се дискутира дори и концепцията за т.н. “умен прах”, който ще събира и предоставя информация за всичко, в досег с въздуха, около нас.

На интернет на нещата (IoT) трябва да се гледа като на платформа за развитие, с изключително разнообразен обхват и функционалност. Това разнообразие е още по-ясно изразено при преглед на широкия спектър от платформи, навлезли вече на пазара, които може да се базира разработването на редица IoT проекти.

Софтуерно и хардуерно бъдеще на IoT

Голяма част от разработчиците вече са съсредоточили усилия в използването на възможностите на IoT за създаване на решения за промишлеността, здравеопазването, потребителските пазари, и то с главоломна скорост. Едно скорошно проучване на Evans Data Corporation разкрива, че 45% от всички работещи разработчици приемат IoT решенията като важен приоритет в своята дългосрочна стратегия за развитие.

Същото може да се каже за хардуерни инженерите. Независимо от това дали работят върху гигантски индустриални машини или миниатюрни сензори, IoT е преобладаваща част и от тази дискусия.

От гледна точка на потребителите, тези умни неща, които се свързват към Интернет постепенно навлизат в домовете им, колите им, а дори и в гардероба им се приемат радушно, което определя един безкраен хоризонт за иновации в IoT.

Почти безкраен брой платформи за разработка
Да кажем, че имате някакъв опит в софтуерното разработване и имате идея, която искате да се превърне в интелигентна устройство, като част от интернет на нещата. Следващата стъпка е създаването на работен прототип на концептуалната ви идея, като изберете най-подходящата за целта платформа. В момента има много и разнообразни платформи, между които да избирате.

Arduino

Arduino board

От хардуерна гледна точка, Arduino платките са страхотни за един добър старт.  Те се предлагат в различни размери, конфигурации и форми, като по този начин покриват широк спектър от основни функционалности и улесняват разработчиците при интегриране на софтуерна платформа към конкретния проект.

Arduino е с отворен код и за него се разработват много други елементи и платки съвместими с него, което го прави невероятно гъвкава платформа при разработване на разнообразни IoT проекти (от управление на лапите в къпи, градинското напояване, отоплителната система в къщи до по-сложни роботизирани процеси).

Arduino предлагат дори системи специално разработени за деца.

 

Raspberry Pi

Raspberry Pi board

Raspberry Pi е друга голям хардуерна платформа (платка) използвана за разработване на интернет на нещата. Безплатни инструменти като Node-RED са популярни сред разработчиците, в качеството си на системи за цифрово предаване и съхраняване на данни.

 

Pycom

Pycom WiPy board IoT

Pycom е друга алтернатива на платформа за IoT. Една от най-популярните сред преграмистите платка е WiPy. Програмният език е Phyton. Осигурява перфектно съчетание на мощност, бързина и гъвкавост. В рамките на няколко минути можете да се свърже безжично към него и да получите Python REPL команден ред.

 

Intel

Intel IoT Galileo

За по-големи и по-широкообхватни проекти Intel предоставя своя собствена платформа на интернет на нещата, която се характеризира с висока сигурност и надеждност, лесна комуникация както между самите устройства така и между устройствата и облака.

Ето от най-големите предимства на IoT концепцията е, че невероятно лесно могат да се намерят ралични инструменти с отворен код (на достъпни цени), с които всяка иновативна идея лесно може да се превърне от концепция в реален прототип.

Въпреки високите темпове на развитие, това все още е нова концепция и много от решенията и инструментите тепърва се разработват и то не от големи корпорации а от привърженици на интернет на нещата, което е още една възможност за възникване на иновативни и предприемчиви фирми.

Internet Of Things to replace Mobile Phones as most connected device In 2018

 • Internet of Things (IoT) is expected to exceed mobile phones as the largest category of connected devices in 2018, raising the compounded annual growth rate (CAGR) of 23%, and total forecast 28 billion connected devices by 2021. Massive IoT connections will leverage the ubiquity, security and management of cellular networks.

connected device worldwide

 • 400 million IoT devices with cellular subscriptions at the end of 2015. Cellular IoT is expected to have the highest growth among the different categories of connected devices, reaching 1.5 billion in 2021.

IoT connected device

 • 1.2 billion new subscriptions worldwide during Q1 2016.
 • 9 billion mobile subscriptions by 2021, 6.3 billion smart phone subscription and 7,7 billion mobile broandband subscriptions

mobile subscriptions

 • 5G networks, being driven by new use cases, are expected to be deployed commercially in 2020.  1.7B new subscribers in the the Asia/Pacific (APAC) region. Smartphone subscription rates will increase more than 200% between 2015–2021 in the Middle East and Africa.
 • 4.3 billion LTE subscriptions by the end of 2021

subscriptions by technology

 • Smartphone subscriptions set to almost double by 2021

smart phone subscriptions

 

These essentials and other disruptive facts were published in the 2016 Ericcson Mobility Report (PDF).

Ericcson created subscriptions and traffic forcast baselines and several interactive graphs. Using their plannning models Erricson validated trends and estimated future developmentfugures based on macroeconomic trends, user trends (researched by Ericsson ConsumerLab), market maturity, technology development expectations and industry analyst reports, on a national or regional level.

Reed the four suppary articles provided by Ericcson and the full Ericcson Mobile Report 2016.

Additional details on the Ericcson methodology, reed on page 30.

 

keywords search tool

The 3 Best Keyword Research Tools for SEO

As you know the keywords are not the most powerful SEO tool any more.
They receive less but more qualified traffic and users that are typically further down their path of intent.

So choosing the right keyword phrases for your website pages is important and really easy when you use the right tools to perform your keyword research.

Two general aspects need to be taken in advanced, when start choosing the right long-tail keywords for your business. They are:

Keyword Relevance

Relevance is the most important factor. More specific you are, the better.

For instance, if you own a company that installs waste management systems, you need targeting a keyword such as “fiberglass in-ground waste management installation” rather than “waste management installation”. This will increase the chance to atract customer searching for “fiberglass in-ground waste management installation”, which is much more specific for your business!

Sure, optimizing for “waste management system” has its place. But be sure that this variation of keyword string will attract a much more generic audience that may not be looking for what you have to offer. The solution is to use more relevant, long-tail keywords.

Location-Based Keywords

When looking for products or services in their specific area in Google, the users usually include their location in the search. So, your keyword phrases becomes “fiberglass in-ground waste management installation in Plovdiv”.

If you work in one specific geo-location, it’s good to add location-based keywords to all of your pages.
If you operates in several geo-locations, it is better to create a separate web page dedicated to each location. This will attract more visitors to your when searching for individual locations.

So how to choose the right keyword phrases for your business? Here are some useful free and payd keywords research tools.

Free Keyword Research Tools
1) Google Keyword Planner

Keyword Planner is a free AdWords tool that helps building Search Network campaigns by finding keyword ideas and estimating how they may perform.

It allows search for keyword and ad group ideas, get historical statistics, see how a list of keywords might perform. Using Keyword Planner can create a new keyword list by multiplying several lists of keywords together. Since it’s a free AdWords tool, it can also help you choose competitive bids and budgets to use with your AdWords campaigns.

2) Google Trends

Google Trends uses real-time search data to follow consumer search behaviors over the time. and shows how any new search could affect popularity in the search result.

3) Keyword Tool.io

Keyword tool helps to understand what your audience searches in Google search engine.

scroll tracking

Scroll Tracking в Google Analytics: Защо и как?

Четат ли хората съдържанието на сайта ви?

Интуитивният отговор е, “Е, разбира се! Очевидно  е, че го четат! Толкова попадения по търсени думи и изрази и толкова показвания на страници…! ”

Принципно е така … но как да разберете дали хората наистина четат съдържанието? Дали са прочели цялата статия или само първия параграф или само отделни моменти от нея?

Не би ли било чудесно ако има плъгин или друго средство, чрез което да можете да си отговорите на тези въпроси и да оптимизирате своето време и разходи в писане на текстове, които не се четат толкова колкото очаквате?

Как може да се разбере по-добре колко ангажиращо за читателя е съдържанието в нашите статии? Дали наистина ги прочитат изцяло? И отговора е:

Scroll Tracking

scroll tracking

Това е плъгин, който определя гранични стойности, основаващи се на височината на страницата, след това създава и проследява събития, които настъпват когато посетител превърти (скрулира) до определена позиция в страницата (т.е. скрулирайки намалява нейната височина съответно с 10%, 25%, 50%, 75%, 90% и 100%).  Резултатите от Scroll Tracking, за всички тези събития, могат да се видят в отчетите на Google Analytics, като напр.:

Категория на събитието (Event Category):  Проследяване на превъртането (Scroll Tracking)
Действие на събитието (Event Action):<% scrolled> (10%, 25%, 50%, и т.н.)
Етикет на събитието (Event Label): (/blog/super-amazing-content/)

 

 

Как се инсталира скрипта на Scroll Tracking?

С помощта на Google Tag Manager. Стъпка по стъпка:

1. Изтегляне на контейнери за файла (JSON файл).

2. Импортиране на JSON файла в GTM. Влезте в своя собствен Google Tag Manager, секцията Администриране на сайта. От  Container options, изберете Import Container.

3. Обновяване със собствения Tracking ID. Обновяване или създаване на нов Constant Variable с името {{YOUR_GA_TRACKING_ID}} с вашия Google Analytics Tracking ID (a.k.a. UA Number).

4. Преглед & Публикуване. Използване на опциите за визуализация, за да се тества този контейнер на собствения сайт. Опитайте изпитване на всяка от събитията, за да сте сигурни, че работят правилно. Ако всичко изглежда добре, давай напред и да публикува!

Без Google Tag Manager
Изтегляне на Iscroll tracking script (in a .js file) на собствен сървър. Добавяне на външния .js файл в <head> секцията на всяка страница, на която ще се проследява за четимост на съдържание.

 

Къде може да се използва Scroll Tracking

Scroll Tracking може да се инсталира само на отделни страници в сайта. Например, вече имате страници, които вече проследявате за ангажираност (форму за попълване и публикуване или кликабъл бутони), тогава ще се обезсмисли добавянето и на този плъгин. Инсталирането на Scroll tracking на кратки страници (статии) също няма да е от голямо значение, за подобни страници с кратко съдържание по-добрият вариант е engagement timer tracking.

Използването на Scroll Tracking с други проследяващи механизми е по-ефективно

Самостоятелното използване на този инструмент няма да даде вълшебния резултат за точното ангажиране на потребителя към съдържанието на страницата. Комбинирането му с други инструменти за проследяване на потребителска ангажираност ще даде по-коректни и впечатляващи резултати.

 

Персонализирайте вашият Script!

Скрипта на Scroll Tracking  може да бъде персонализиран! Достатъчно е да промените кода вътре в HTML тага или вашият JavaScript файл, за да получите очакваните резултати.

scroll-customize

 

Честота

Можете да избирате и коригирате честотата на генерирате на резултати на база създадени събития от страна на потребителя. Можете генерирате събития въз основа на точни проценти, като 10% или 90% например. Или да генерирате регулярни резултати на базата на регулярни събития, например на всеки 25%. Ако имате
Освен това, можете да изберете да уволни основава на пиксели, стрелба, когато потребителите преминават определен праг или на определени интервали. Например, ако имате страница с безкрайно превъртане  можете да следите дълбочината на пикселите, за да разберете до къде точно потребителят е превъртял!

 

Горе у Долу

Можете също така да определите горната и долната част на областта, която искате да проследявате при превъртане с помощта на CSS селектори. Това е особено полезно, ако имате по-дълги хедъри или футери, или разширяващи се секции с коментари, които се очаква да продължат да нарастват. Чрез попълване на Top и Bottom, можете да проследявате скрулирането на потребителя в тази конкретна секция.

 

seo effect

Top 10 Free Tools for Optimizing a Website

It’s easy to design and develop a website, but to optimize it for the Search Engines is tough work.

If you Googling about Free Search Engine Optimization Tools, you will definitely find large humber of testing tools, so we present in the report, our top 10 of the most useful, worthful and accurate optimizing tools for webmasters.

1. Google trends

Google Trends is a public web facility of Google Search, that shows how often a particular search-term is entered relative to the total search-volume across various regions of the world, and in various languages.

Google Trends

The Google Trends uses real-time search data to help you understand your consumer search behaviors.

Using Google Trends you can compare searches between two or more terms.

Google Trends helps you to find how do people search for your brand; information about your competitors and partners.

 

2. Google AdWord Keyword Planner

Keyword Planner is a free AdWords tool that helps you build Search Network campaigns by finding keyword ideas and estimating how they may perform.

Google Keyword planner

The Keyword Planner adds help you to identify the keywords and the scope of you campaign. You can search for keywords/ideas on specific terms that describe your campaign (product, service…). You can create multiple lists of keywords that to combine. You can get traffic estimates and historical statistics of the searches.

To use it you need a Google AdWords account.Using AdWords you can reach more customers online and boost your business.

 

3. Robot.txt Tester

The robots exclusion standard, also known as the robots exclusion protocol or simply robots.txt, is a standard used by websites to communicate with web crawlers and other web robots.

robot.txt
A robots.txt file is a testing tool in search console for testing the robots.txt file. Using it you can root your site and indicates those parts of the website you don’t want accessed by search engine crawlers.

 

4. HTML/XHTML Validator

 This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc.

HTML XHTML W3C validator
W3C validator allows you to check HTML and XHTML documents for well-formed markup. W3C validation is important for site usability and browser compatibility.

 

5. CSS Validator

The W3C CSS Validation Service is a free software that helps Web designers and Web developers check Cascading Style Sheets (CSS).

W3C CSS validator

W3C CSS Validator allows you to find errors and issues you need to be fix in your CSS file. Using it you can your CSS code and find errors or typos.

 

6. Structured Data Testing Tool

It’s a Google tool that validates and tests structured data in websites.

You can use Structured Data Testing Tool to check if Google can correctly parse  your structured data markup and display it in search result.

 

 

7. Mobile Friendly Tool

It’s a Google tool to analyze a web page and report if the page has a mobile-friendly design and gives optimization recommendations.

Google Mobile Friendly Tool

Using  Mobile Friendly Tool you can see how the Googlebot sees your page and website as a whole. You can identify any errors or issues that need to be fixed.

 

8. Page Speed Tool

The PageSpeed tools analyze and optimize your site following web best practices.

Google Page Speed Tool

Using Page Speed Tool of Google  you can analyze your site performance and to identify the how you can make your site to be faster and mobile-friendly.

 

9. Search Console

Google Search Console is a free service offered by Google that helps you monitor and maintain your site’s presence in Google Search results

Google Search Console

Using Google Search Console you can monitoring your website performance in Google search results – you can check if Google cab access your content, submit new content for crawling, monitor malware or spam and etc.

 

10. Google Analytics

Google Analytics lets you measure your advertising ROI as well as track your Flash, video, and social networking sites and applications.

Google analytics tool

You can use Google Analytics Tool to tracks your website and reports it traffic. You can generate reports and find amazing information and data about your users, content, referral, social channels, traffic sources and more.

 

6 Best Free Photoshop extensions for Web Designers

These Photoshop extensions are cute and useful for web designers.


Skeumorphism.it

Skeuomorphism.it refers to a design principle in which design cues are taken from the physical world.

skeuomorphism-it photoshop

Skeuomorphism.it is a free Photoshop extension, by Roy Barber which turns skeuomorphism design to flat design. If you find anything skeuomorphic (icon, background or website templates) that you want to turn flat, this is the plugin to get.

This simple Photoshop plugin transforms your designs in seconds. Using it you can change a skeumorphism design into a flat design.  You can use it if you have skeuomorphic website templates, icons and etc. that want to turn flat.

There are already lots of online collection of free beautiful skeuomorphic Photoshop goodies that you can use directly.

 

 

 GuideGuide

GuideGuide is a free plugin for dealing with grids in Photoshop.

guide guide photoshop

Using GuideGuide you are able to create accurate columns, rows, midpoints and baselines. The extension makes you work with grids in Photoshop extremely easy.

If you need to design a site with multiple columns and gutters the GuideGuide extension is right for you.

 

Flaticon

The largest database of free vector icons available in PNG, SVG, EPS, PSD and BASE 64 formats.

Flaticon Photoshop

You can use Flaticon plugin to find the icons you need for your design, without leaving your work enviroment. These icons are scalable, editable and accessible to any screen reader.

 

Breezy

Breezy is a free photoshop extension that export multiple layers.

Breezy Photoshop

Using Breeezy extension you will have the ability to export multiple graphic elements from your PSD. this added Photoshop functionality makes it extremely fast to prepare the graphic files for apps development, websites or flash banners.

 

   

Cut and Slice Me

Cut&Slice Me is a Photoshop extension for simplifying the process of cutting and slicing design.

Cut and Slice Photoshop

The Cut&Slide Me extension enables you to export the assets to different devices (Android, iPhone, Desktop) for designing. The exported files could have various scales and resolutions (retina for iPhone or HDPI, LDPI, MDPI and XHDPI for Android).

Another important photoshop extension is Cut and Slice Me. This plugin enables you to export the assets to different devices for designing and within a span of time.

 

 

CSS3Ps

CSS3Ps – free cloud based photoshop plugin that converts your layers to CSS3.

css3ps photoshop

CSS3Ps calculations are made in the cloud, so no need to update the plugin to use new features.  This plugin also supports multiple layers, prefixes, also SCSS and SASS for compass as well.

 

 

 

Основни SEO техники

Основни SEO техники, които всеки SEO специалист трябва да знае

Защо не получавам достатъчно трафик на моя сайт?  

Защо не излизам на първа страница в резултатите на Гугъл?

Въпроси, с които всеки SEO специалист се сблъсква всеки ден.

Всеки въвлечен в тези процеси знае, че генерирането на трафик на една интернет страница, не е толкова праволинеен и лесен процес, колкото генерирането на трафик по пътищата, особено по празниците.

Как искате и вярвате, че бихте могли да отговорите на подобен въпрос зададен от клиент?

Истината е, че че не може да дадете директен отговор, освен ако не сте готови да загубите работата си.

И така, какво може да се направи?

Като основно правило проучете, разберете основните SEO техники и се научете да ги прилагате и разяснявате на клиентите си, ако искате да постигнете страхотни резултати от труда си и доволни клиенти.

Ето и някои от основните SEO техники за оптимизация, които трябва ползвате:

 • Създаване на дълго, полезно и авторитетно съдържание

Съдържанието на текста, който публикувате често се разглежда като цар на SEO. Приема се, че ако имате добро, уникално и информативно съдържание в статията си, хората ще останат на страницата и ще я четат.

“Едно нещо, което можете да направите, за да подобрите вашата SEO стратегия е да пишете дълго, полезно и достоверно съдържание, свързано със съдържанието на вашия сайт и по-конкретно със страницата, на която го публикувате и в контекст с конкретната тема. В едно проучване, включващо 20000 ключови думи (средната дължина на текстово съдържание за уеб страница) на текстове, които се нареждат в топ 10 резултатите на Google (за всяка ключова дума) се срещат най-малко 2000 думи, по които е по-вероятно статията да бъде споделена на други сайтове или социални медии. Такава стратегия ви осигурява по-висок ранг в търсачките, а също така ви позволява да включите повече подобни/сходни думи на ключовите за вас, използвани в рамките на страницата/текста.”

Oleg Korneitchouk, дигитален маркетинг директор в SmartSites

 • Проучване за/на ключови думи

Необходимо е да направите проучване/изследване на най-често използваните ключови думи при ваши конкуренти, както и кои думи е добре да използвате или не за да постигнете желания резултат.

“Аз правя проучване за конкретна дума или думи, преди дори да взема решение по съдържанието на текста, който възнамерявам да пиша. След анализа подпирам правилната дума, свързана с тематиката на бъдещият текст и около нея създавам конкретиката на текста. Ключът е да се стремя към неща, които мога да постигна, да не се опитвам да достигна ранг за “отрицателен срок”, освен ако нямам време и бюджет за това. “

Ryan Ostrove, SEO консултант

В интернет можете да намерите различни инструменти, чрез които да направите изчерпателно проучване за ключова дума и да създадете семантично ядро, като Planner на Google Adwords Keyword е най-популярната от всички. Можете също да използвате например и Wordtracker или Keywordtool.

 

 • Създаване на препратки (backlinks)

“Обратните връзки са цар в света на SEO. Знакови (полулярни и утвърдени) сайтове, в които има обратни връзки към вашия сайт ще увеличат вашата органична видимост в Google, ще подобрят вашия авторитет и по-специално относно информацията, която споделяте; обратно – уверете се, че предлагате оригинално съдържание, което може да бъде намерено по органичен начин в първите резултати на Google. “

Според Rob De Ville, съ-основател на Duobus Design

Така че се работете над това да осигурите достатъчно препратки към вашият уеб сайт, за да излезете по-напред в класацията.

Има различни подходи, чрез които можете да осигурите такива препратки, основните от които са:

коментари в целеви блогове – с тематики близки или сходни с вашата и то в авторитетни блогове
– социални коментари и отметки – отновно свързани или близки по съдържание с вашето
– RSS
– вътрешни връзки – между различни страници във вашия сайт като следвате съответната йерархия на страниците

 

 • Дълги съчетания от ключови думи

Дълги, логически свързани, съчетания от ключови думи ще ви помогнат да се класирате по-напред, тъй като конкуренцията за тях е доста по-ниска. Опитайте включване на дълги съчетания от логически свързани ключови за вас думи в блога си и ще видите увеличение на трафика към вашия блог/страница.

“Публикуване на съдържание съдържащо логически свързани съчетания на ключови думи ще ви позволи да се класирате по-напред при търсене по конкретни термини, където няма много конкуренция. Дълги съчетания от ключови думи е ефективна SEO техника за подобряване на текстовото съдържание. Една от най-добрите стратегии за “гугълизиране” на съдържание е да се публикуват статии, насочени да кажем към населени места. Например да се публикуват статии за 50 района и 50 града, на различни страници в сайта, фокусирани върху темата “местни застрахователни агенти за коли”. С помощта на тази техника се осигурява  по-добро класиране при по-дълги и описателни търсения от потребителя като например “автомобилна застраховка Варна”. Идеята е да се създаде съдържание, което да отговаря на точни въпроси, които вълнуват целевата група, като какви застраховки на колата ми е необходимо да имам и т.н.”

Адам Джонсън, SEO специалист в QuoteWizard

 

 • Mobilefriendly уебсайт (оптимизиран за мобилни устройства)

Един от ключовите фактори за добро и успешно SEO е създаването на оптимизирани за мобилни устройства интернет сайтове.

“След последните актуализации на Google за мобилни ранглисти е важно сайтът да е оформен по основните стандарти за оптимизация за мобилни устройства. Има лесни начини да направите това, ако сайтът ви не разполага със система за автоматично разпознаване на типа устройство, от което потребителят го разглежда. Например, има някои WordPress плъгини, които ще ви позволят да настроите темата си да разпознава типа устройство, от което се посещава и съответно да зареди правилният оптимизиран за него дизайн на страницата ви. Докато при мобилния трафик обикновено има 10 до 20% по-висока степен на отпадане в сравнение с десктоп трафика, това може да бъде чудесна причина да реализирате подобно оптимизиране на сайта си. С течение на времето това ще доведе до намаляване на степента на отпадане сред посетителите, и ще помогне да се изкачите по-нагоре в мобилните ранглисти.”

Според Alex Straley, онлайн маркетинг анализатор в Perfect Търсене Media

 • Създаване на насоки и ръководства

Хората винаги гледат на Google, когато искат да се научат на нещо ново или да създадат нещо подобно. Възползвайте се максимално от стратегията и туловете, които Google създават и ползват.

“Създаване на насоки и ръководства е чудесен начин да уловите допълнителен трафик от  направени търсения на база дълги съчетания от ключови думи. Направете проучване на най-честите въпроси, които хората задават относно предлаганите от вас продукти или улуги. Можете да направите справка и с автоматично предлаганите от Google въпроси и словосъчетания, които излизат когато започнете да пишете изразите “как да”, “защо”, “кога ще” и т.н. в лентата за търсене. Веднъж намерили често задаван въпрос, който връща бедни или безинтересни отговори, напишете блог пост, който отговаря на въпроса далеч по-добре и по-подробно. Например, един наш клиент е разработчик на софтуер, който използва платформа, наречена Microsoft Dynamics. Чрез създаването на редовни постове на тема “как да  управлявам своя блог”, е довел до повече от два е пъти нарастване на броя на посетителите в платформата. Като 57% трафика от директно търсене е от хора, които са кликнали на някоя от тези публикации в блога, излезли като резултат от търсенето им в Google. “

Lachlan Wells от SEO Optimisation

Ако започнете прилагането на тези основни и “прости”, но ефективни техники за SEO, като част от вашата дигитална маркетинг стратегия, скоро ще забележите положителната промяна в резултатите.

crowldfunding

Как да използваме социални медии за Crowdfunding кампании – основни принципи

“Crowdfunding е да помолиш група от хора да дарят определено количество пари за специфична кауза или проект в замяна на разнообразни награди.”

crowfunding

Но знаем ли как и кои социални канали да използваме за да популяризираме нашите Crowdfunding кампании?

За да постигнем набелязаните цели, трябва да използваме активно социалните медии преди, по време и след кампанията ни.

1. Избор на социална медия (социален канал)
Когато планираме да набираме финансиране трябва да се съсредоточим върху социалните канали, които ще ни осигурят най-голямо влияние. За да изберем правилния канал трябва преди да стартираме кампанията да си отговорим на основни въпроси като:

• В коя социална медия имаме най-много последователи?
• Къде имаме най-голям шанс да завържем разговор с последователите си и да получим най-много споделяния?
• В коя социална медия, последователите ни имат най-голямо влияние (тяхна собствена аудитория)?
• В коя социална мрежа ние се чувстваме в свои води?

Най-често използваните социални канали за Crowdfunding кампании, са естествено Facebook и Twitter, защото чрез тях се достига до най-много хора и се смята, че са сред най подходящите канали за насърчаване интерактивността им.

Но социални мрежи като Instagram, който става все по-популярен, и LinkedIn също са подходящи канали. В някои случаи дори биха били по-добрият избор, ако сме се насочили към по-професионална аудитория.

2.Избор на хаштаг на кампанията
Трябва да изберем уникален хаштаг за нашата кампания и го използваме във всяка публикация, във всичките социални медийни, в които разполагаме с профили. Това ни позволява да организираме постовете в една тематична страница. Така, сред всички останали разговори и постове, хората лесно могат да намерят информация и публикации за конкретната кампания, и така да научат повече за нашата идея и вида финансиране, който търсим. При избора на хаштаг трябва да търсим думи и изрази, които са къси, уникални, закачливи, логически свързани (интуитивни) с кампанията ни.

Добре за кампанията ни е да насърчаваме и нашите последователи да използват, създаденият от нас за кампанията хаштаг, когато коментират или споделят информация за кампанията ни.

3. Ангажиране на общността чрез Facebook

Нашите последователи са най-мощният ни актив за една успешна Crowdfunding кампания.  Чрез тях можем да достигнем до нови последователи, затова е добре да изградим стратегия, която да прилагаме с цел ангажиране на последователите ни с нашата кампания. Вместо да разчитаме само на съществуващата ни аудитория е добре да създадем и специална страница, във Фейсбук например, с името на кампанията ни. Така ще разширим обхвата на кампанията си и ще привлечем допълнителна аудитория. Също така добра идея е и създаването на фейсбук група с името на кампанията, където чрез статистиката, която се натрупва с времето по-лесно бихме могли да отсяваме и проследяваме поведението и ангажираността на последователите на кампанията ни.

Важно е да отделим време и да създадем ангажиращи първоначални и след това регулярни послания и мнения, които да споделим в създадените от нас вече канали, както и да осигурим своевременно отговаряне на постове и коментари публикувани от нашите последователи. На един по-късен етап, когато кампанията вече е добила скорост, е добре в постовете си да цитираме и достоверни източници и канали, които говорят за нас и нашата кампания.

Не бива да забравяме да благодарим публично на нашите сътрудници, последователи и партньори. Изразявайки своята благодарност и признателност е чудесен начин изразим нашата ангажираност с дейността на последователите ни.

4. Правилно съдържание

Целта на използването на социалните медии за Crowdfunding кампании е да се повиши осведомеността и приноса за кампанията ни. Трябва да се стремим около 80% от нашите социални мнения и постове по време на кампанията, да са предимно информационни, без акцент върху печалби, продажби и т.н. Да са насочени към ползите, за всички заинтересовани страни, от реализирането на крайната цел на кампанията.  Добавянето на подходящи изображения към кампанията силно би повлияло на успеха ни – затова трябва да поработим върху създаването на релевантни снимки, видеа, изображения, които да използваме по време на кампанията си. Добре е да следим как нашите последователи реагират на различните изображения съчетани с различни текстове и информационни пояснения. Да подберем тези с най-голяма успеваемост и да създадем подобни на тях, които да използваме по-нататаък в камнията си.

5. План-график 
Добре е да си изградим стратегия и план за публикуване на съдържание в различните ни социални канали, по време на кампанията. За целта, за всяка една социална мрежа, която използваме трябва да знаем по кое време нашите последователи са най-активни, от коя възрастова група и регион са, какво е половото разпределение и др. информация, която можем да получим на база натрупани до момента преди кампанията, статистически данни. Това ще ни е от голяма полза за правилното разпределение на постовете ни.

Освен това е добре да следваме тези 3 основни стъпки, като насоки, за по-добро популяризиране:

1. Започваме със стандартно еднотипово съдържание, което постваме във всички използвани от нас социални канали.

2. Регулярно преглеждаме статистиката за постигнатият ефект, от всеки един пост, във всеки един социален канал поотделно.

3. Въз основа това, кои постове са най-ефективни, подобряваме съдържанието на следващите ни постове и т.н.

6. Привличане на журналисти
Важно е да достигнем и до възможно най-много журналисти, които да споделят и коментират кампанията ни.

Twitter е широко използван от журналисти за споделяне не само информация, но и като начин да комуникират помежду си, както и като източник на идеи за потенциални истории.

Преди да направим пряк контакт с журналисти в Twitter,  трябва да се запознаем с работата им, темите по които пишат, аудиторията им, кои канали и хора следват те лично в Twitter. Така ще се уверим, че темата на нашата кампания ще е близка до темите, които коментират избраните от нас журналисти и така шанса да привлечем тяхното внимание нараства.  След като сме се убедили, че се интересуваме от сходни неща и сме направили първите си постове по темата в нашия профил е време да последваме избраните от нас журналисти в Twitter и да влезем в контакт с тях.